கவிதை

ஓர் இரவுச்சுயம்வரம்

திங்கள், ஜனவரி 31, 2005
அனுபவங்கள்

காலச்சுழிப்பில் தொலைந்(த்)தவைகள்..

புதன், ஜனவரி 26, 2005
கவிதை

நமக்கு மட்டும் தெரிந்தது...!?

புதன், ஜனவரி 19, 2005
கவிதை

எப்போதோ... எங்கேயோ... சுட்டது...!

திங்கள், ஜனவரி 17, 2005
நகைச்சுவை

அம்மா இங்கே வா வா!!

புதன், ஜனவரி 12, 2005

Like us on Facebook

Flickr Images