சமூகநீதி

வெள்ளி, நவம்பர் 09, 2018
அனுபவங்கள்

டக்கரு டக்கரு மக்கள்ஸ்...

வெள்ளி, ஜனவரி 27, 2017
சிறுகதை

பெரீயம்மா

சனி, டிசம்பர் 31, 2016
வாசிப்பனுபவம்

உயிர்த்தலம் - வாசிப்பனுபவம்

வியாழன், அக்டோபர் 20, 2016
திரைப் புலம்பல்கள்

திருடன் போலீஸ்

வியாழன், டிசம்பர் 17, 2015
திரைப் புலம்பல்கள்

நிம்போமேனியாக் ( Nymphomaniac )

வியாழன், டிசம்பர் 17, 2015
திரைப் புலம்பல்கள்

Aftershock - 2010

வியாழன், டிசம்பர் 17, 2015

Like us on Facebook

Flickr Images