ஊடலும் பிறகு ஊடலும்...

வியாழன், பிப்ரவரி 03, 2005அறை முழுவதும் இரைந்து கிடக்கின்றன
வெறுப்பில் தோய்ந்த வார்த்தைகளும்
அர்த்தமற்ற வசவுகளும்

முழுதாய் விலக்கமுடியா பிணைப்பில்
எங்களுக்குள் விலகியிருக்க
எப்போதும் போர்பரணி

ஒவ்வொரு முறையும் கேவலப்படுகின்றன
பழையகாதலும் அதன் சாட்சிகளும்
கூடவே சுற்றாரும்

இன்றும் அதேபோல் எங்கள் குழந்தை
புரியா மிரட்சியும் பொங்கும் அழுகையும்
உடலில் நடுக்கமும்

இம்முறையும் தவறாமல் சிரிக்கின்றன
கிப்ரானும் தம்மபதமும்
நொறுக்கப்பட்ட சுயங்களும் மாண்புகளும்
காட்சிப்பொருளாய்

ஒருவரையொருவர் ஈர்த்துக்கொள்ள
தவமாய் தவமிருந்தோம்
இப்போது புரிந்துகொள்ள மட்டும்
நேரம் இருப்பதேயில்லை

படுக்கைகள் பிரியும் ஒவ்வொரு இரவும்
அவளுக்கு எப்படியோ
கரமைதுனத்தில் கரையுமென் காமம்
எவளையோ நினைத்தபடி

விரும்பக்கூடியவை...

2 comments

Like us on Facebook

Flickr Images